Либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сангийн эрхэм зорилго нь улс орны тогтвортой хөгжлийг хангахын тулд эмэгтэйчүүдийн мэдлэг чадварыг бүрэн дайчилж чадахуйц улстөр, нийгэм, эдийн засгийн тогтолцоо буй болгоход хувь нэмрээ оруулах явдал юм. Үүний тулд бид үйл ажиллагаандаа доорх зарчимыг баримтлан ажиллана.

• БИД ардчиллын үнэт зүйлсийг түгээн дэлгэрүүлж хамгаална.

• БИД эмэгтэйчүүдийн улс төр, эдийн засгийн эрхийг хамгаалахын төлөө тууштай тэмцэнэ.

• БИД эмэгтэйчүүдийн хөгжлийг дэмжин чадавхижуулах  хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.

• БИД улс орныхоо хөгжил дэвшил, нийгмийн сайн сайхны төлөө эмэгтэйчүүдийн дуу хойлойг нэгтгэж, ажиллана.

• БИД улстөрийн бүхий л хүчинтэй жигд хамтран ажиллана. Бидний үйл ажиллагаа аль нэг нам, улс төрийн хүчний нөлөөнөөс ангид байна.

 

 

 

  1. Мэдээ
  2. facebook
  3. Үйл явдал
next
prev
Үндэсний хөгжилд эмэгтэйчүүдийн манлайлал

  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
« »