2015 оны 11 сарын 14 нд зохион байгуулагдсан ЛЭОС-ийн IX бага хурлаар ЛЭОС-ийн шинэ стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах асуудлыг хэлэлцэж,  үзэл баримтлалыг дэмжсэн билээ. Либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сан нь үйл ажиллагааныхаа стратеги төлөвлөгөөний төслийг танилцуулах, ЛЭОС-ийн дотоод дүрэмдээ өөрчлөлт оруулах, ЛЭОС-ийн гишүүнчлэлийн талаар хэлэлцэн батлахаар Удирдах зөвлөлийн өргөтгөсөн хурлаа 2016.04.22-ны өдөр зарлан хуралдуулж, 2016.04.23нд  ЛЭОС-ийн орон нутгийн салбар зөвлөлийн зохицуулагч нарын "зөвлөлдөх уулзалт"-ыг зохион байгуулна.

  1. Мэдээ
  2. facebook
  3. Үйл явдал
next
prev
Үндэсний хөгжилд эмэгтэйчүүдийн манлайлал

  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
« »