АНУ-ын Азийн сангийн тэтгэлгээр Либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сангаас хэрэгжүүлж буй "Авлигагүй нийгмийн төлөөх иргэний хяналт" төслийн хүрээнд Увс аймагт иргэний хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. 

http://www.montsame.mn/oronnutag/%E2%80%9C%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D1%82%D3%A9%D1%80-%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D2%AF%D0%B9-%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B3%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D1%82%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D3%A9%E2%80%9D-%D1%8D%D0%BC%D1%8D%D0%B3%D1%82%D1%8D%D0%B9%D1%87%D2%AF%D2%AF%D0%B4-%D0%BD%D1%8D%D0%B3%D0%B4%D0%BB%D1%8D%D1%8D

 

  1. Мэдээ
  2. facebook
  3. Үйл явдал
next
prev
Үндэсний хөгжилд эмэгтэйчүүдийн манлайлал

  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
« »