МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээний ээлжит Бүх гишүүдийн хурал 2016 оны 12 сарын 19-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.

Тус хурлаар Сүлжээний 2014-2016 оны стратегийн чиглэлийн хэрэгжилттэй танилцаж, Дүрмэнд оруулах өөрчлөлтийн саналыг баталж, Удирдах зөвлөл болон Дүрмийн хорооны сонгууль явагдлаа. МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээний удирдах зөвлөлд ЛЭОС улиран сонгогдлоо.

  1. Мэдээ
  2. facebook
  3. Үйл явдал
next
prev
Үндэсний хөгжилд эмэгтэйчүүдийн манлайлал

  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
« »