2017 оны 03 сарын 26-ны өдөр Либерал Эмэгтэйчүүдийн Оюуны Сангийн  Удидах Зөвлөлийн хурал боллоо. Хурлаар ЛЭОС-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж, ЛЭОС-ийн стратеги төлөвлөгөөг шинэчлэн баталж, ЛЭОС-ийн 25 жилийн ойн ажлын төлөвлөгөөг батлан ажлын хэсэг томиллоо. 

  1. Мэдээ
  2. facebook
  3. Үйл явдал
next
prev
Үндэсний хөгжилд эмэгтэйчүүдийн манлайлал

  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
« »