"Авлигагүй нийгмийн төлөөх иргэдийн оролцоо" төслийн хүрээнд “ Хариуцлагатай төрийн төлөө, төрд хяналт тавих, төрийн хариуцлага, ил тод байдлыг шаардахад иргэний нийгмийн байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр энэхүү төслийг орон нутгуудад хэрэгжүүлж байгаатай холбогдуулан Баян-Өлгий аймгийн салбар зөвлөл хэлэлцүүлгийг амжилттай зохион байгууллаа.