НҮБ-ын "Эмэгтэйчүүд жендерийн тэгш байдлын сантай хамтран хэрэгжүүлж буй "Үндэсний хөгжилд эмэгтэйчүүдийн манлайлал" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцыг хэлэлцэх, төслийн үйл ажиллагааг үр дүнд хүргэх зорилт, цаашид зохион байгуулах арга хэмжээний талаар ярилцлага, уулзалт болов. ЛЭОС-ийн удирдах зөвлөлийн дарга Бүжин, Дэд тэргүүн хөтөлбөрийн захирал Б.Батхишиг нар Хөтөлбөрийн Үндэсний зохицуулагч доктор, Бүжидмаагийн мэдээллийг сонсов.