ЛЭОС -аас НҮБ-ын Эмэгтэйчүүд Жендерийн тэгш байдлын сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй "Үндэсний хөгжилд эмэгтэйчүүдийн манлайлал" хөтөлбөрийн нээлт Увс аймагт боллоо. Увс аймгийн ЛЭОС-ын зохицуулагч, тэргүүлэгч гишүүд аймгийнхаа Лидер эмэгтэйчүүдийн хамтаар хөтөлбөрийн зорилго үйл ажиллагаатай танилцаж, "Манлайлал" ба эмэгтэйчүүд нэг өдрийн сургалтанд хамрагдав.