Либерал эмэгтэйчүүдийн Оюуны сан ТББ-аас НҮБ-ын эмэгтэйчүүд, жендерийн тэгш байдлын сангаас хэрэгжүүлж байгаа "Үндэсний хөгжилд эмэгтэйчүүдийн манлайлал" төслийн Улаанбаатар хотын сургалт эхэллээ. Сургалтанд АН, МАН, МАХН, ИЗН намын нийт 24 эмэгтэй оролцож байна.