ЛЭОС-Түүх-Өнөөдөр

 Либерал Эмэгтэйчүүдийн Оюуны Сан /ЛЭОС/ нь 1992 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Байгуулагдсан цагаасаа эмэгтэйчүүдийг чадавхижуулах, шийдвэр гаргах түвшинд тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх, иргэний нийгмийн байгууллагыг чадавхижуулах чиглэлээр 21 дэх жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа 21 аймагт салбар зөвлөлтэй  Үндэсний хэмжээний төрийн бус байгууллага юм.

БИДНИЙ ТҮҮХИЙГ ЭНДЭЭС ҮЗНЭ ҮҮ.

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiEB893EyVBA%26feature%3Dyoutu.be&h=rAQFsw82C